Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Как се използва

Първи стъпки

Уебсайт за регистрация на клиенти

Преди употреба

Ползвайте с удоволствие вашия Walkman

Части и управление

Захранване/Зареждане

Основни операции

Как да поставите вашия Walkman на ушите си

LED индикатор

Използване на вашия Walkman при плуване

Използване на доставеното дистанционно управление

Свързване на вашия Walkman към компютъра ви

Инициализиране/Актуализиране

Прехвърляне на съдържание

Последователност на операциите за прехвърляне на съдържание на вашия Walkman

Инсталиране на Media Go

Инсталиране на Content Transfer

Импортиране на съдържание в софтуера

Прехвърляне на съдържание на вашия Walkman

Изтриване на съдържание от вашия Walkman

Работа с Media Go

Музика

Възпроизвеждане на музика

Изтриване на песни

Свързване със смартфон

Свързване с едно допиране (NFC)

Свързване със смартфон чрез Bluetooth връзка

Бележки за функцията Bluetooth

Използване със смартфон

Възпроизвеждане на музика, съхранявана на смартфон

Отговор на входящо обаждане от смартфон

Избиране на източника на звук измежду вашия Walkman и смартфон

Управление на вашия Walkman през смартфон (SongPal)

За ваша информация

Предпазни мерки

Уебсайт за обслужване на клиенти

Спецификации

Спецификации