Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Как да разреша даден проблем?

Въпроси и отговори

Работа на продукта

Звук

Захранване

Връзка с компютър

Възпроизвеждане/Изтриване на съдържание

Водоустойчивост

Плътно поставяне на слушалките

Свързване със смартфона

Дистанционно управление

Други