Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Използвайте това ръководство, когато имате проблеми или когато искате да научите как да използвате вашия WALKMAN®.

Цветовете на продавания в някои държави/региони Walkman може да са различни от показаните по-горе.