Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Bekräfta statusen på din Walkman med OPR-lampan

OPR-lampan () på höger () sida på din Walkman visar batteriets skick eller inställningar genom att ändra färg och med olika blinkmönster.

När du slår på din Walkman

Uppstart

(Tänds med grönt sken, blinkar med orange sken och lyser sedan grönt)

Din Walkman är redo att användas när lampan () lyser grönt efter att ha blinkat med orange sken.


Ett fel har uppstått

(Tänds med rött sken i 10 sekunder)

Stäng av strömmen och slå på den igen.

Under uppspelning eller paus

Batteriet har laddats tillräckligt

(Tänds eller blinkar med grönt sken)


Återstående batteristyrka är låg

och (blinkar med grönt och orange sken växelvis)


Batteriet är urladdat

och (blinkar med orange och rött sken växelvis)

Batteriet har ingen laddning kvar. Din Walkman piper och går sedan inte att använda.


Musik spelas inte upp på grund av ett fel

(Blinkar med rött sken två gånger)

Medan din Walkman är ansluten till en dator

Batteriet laddas upp

(Tänds med orange sken)


Batteriet har laddats upp helt

(Släcks)


Få tillgång till din Walkman via en USB-anslutning, till exempel när data överförs

(Blinkar snabbt med orange sken)


Du försöker ladda batteriet i en omgivningstemperatur på under 5 ºC eller över 35 ºC

(Blinkar med rött sken två gånger)