Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Bekräfta statusen på din Bluetooth med Bluetooth-lampan

Bluetooth-lampan () på vänster () sida på din Walkman visar statusen på Bluetooth-anslutningen genom att ändra färg och blinkhastighet.

Bluetooth-funktionen är på

(Blinkar med blått sken två gånger)

Hopparning pågår

och (Blinkar med blått och rött sken växelvis)

Din Walkman håller på att paras ihop med en Bluetooth-enhet.

Styra en anslutning

(Blinkar med blått sken två gånger i sekunden)

Om Bluetooth-enheter paras ihop när du slår på Bluetooth-funktionen på din Walkman upprättar din Walkman Bluetooth-anslutningen med den senast anslutna enheten automatiskt.

Bluetooth-anslutningen är aktiv (anslutningen lyckades)

(Blinkar med blått sken 1 gång, 2 gånger eller 3 gånger var 5:e sekund)

Antalet blinkningar skiljer sig beroende på typ av ansluten Bluetooth-enhet, statusen på uppspelningen eller samtalet etc.

Bluetooth-funktionen är av

(Tänds med blått sken i 2 sekunder och slocknar sedan)