Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Det laddningsbara batteriet måste bytas ut.

  • För att byta ut uppladdningsbara batterier måste din Walkman plockas isär av en professionell tekniker. Plocka inte isär din Walkman själv.

  • Fråga din närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center om hjälp med att byta ut laddningsbara batterier.