Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Hoppa till föregående/nästa mapp/spellista/album

Hoppa snabbt till början av föregående eller nästa mapp/spellista/album.

  1. Håll Föregående/Nästa-knappen ( eller ) på höger () sida på din Walkman intryckt längre än 2 sekunder om du vill hoppa till början av föregående/nästa mapp/spellista/album.

    Hoppar till början av föregående/nästa mapp/spellista/album.

    När du hoppar till nästa mapp/spellista/album hörs röstvägledningen ”Next folder”, ”Next playlist”, eller ”Next album”. När du hoppar till föregående mapp/spellista/album hörs röstvägledningen ”Previous folder”, ”Previous playlist” eller ”Previous album”.