Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Spela musik

Spela upp musik som har överförts till din Walkman.

  1. Tryck på knappen () på höger () sida på din Walkman.
    Tryck på knappen () igen om du vill pausa uppspelningen.

Tips

  • När uppspelningen av det sista spåret är klar startar din Walkman automatiskt om uppspelningen från det första spåret och fortsätter uppspelningen i ordningsföljd.

OBS!

  • Om enheten inte används under en längre period när den är pausad släcks lampan () på höger () sida på din Walkman och din Walkman stängs av automatiskt. I så fall håller du knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt för att slå på den igen och sedan trycker du på knappen () för att börja spela upp musik.
  • Beroende på hur spår överförs till din Walkman kan spår eventuellt spelas upp i en annan ordning än ordningen på datorn. När du anger en annan spårordning än den på din Walkman redigerar du spellistan med en funktion i Media Go eller iTunes och överför dem sedan till din Walkman.