Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Om Media Go

Media Go är programvara för din Windows-dator som låter dig importera olika innehåll så som musik, foton eller videor till din Windows-dator och hantera lagrat innehåll på din Windows-dator. Du kan överföra innehåll som du har importerat från CD-skivor eller hämtat från musiktjänster online till din Walkman. Om du redan har hanterat innehåll så som musik med iTunes osv. kan du använda Media Go för att överföra innehållet till din Walkman.