Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Om Bluetooth-funktionen

 • Trådlös teknik med Bluetooth tillåter anslutning vid avstånd på upp till 10 meter. Det effektiva avståndet kan dock variera beroende på hinder (människor, metaller, väggar, etc.) eller signalstatus.
 • Bluetooth-antennen (aerial) är inbyggd i din Walkman och fjärrkontrollen. Du kan förbättra känsligheten hos Bluetooth-kommunikationerna genom att vrida den inbyggda Bluetooth-antennen (aerial) i riktning mot den anslutna Bluetooth-enheten. Kommunikationsavståndet minskar om det finns hinder mellan den anslutna enheten och din Walkman.
 • Följande förhållanden kan orsaka brus, avbrott i ljudet, ändringar i uppspelningshastigheten eller att fjärrkontrollen inte fungerar.
  • Vid användning inuti en metallväska.
  • Vid användning inuti en ryggsäck eller axelväska.
  • Vid användning i ett område med trådlöst LAN, i ett område där enheter såsom mikrovågsugnar, mobiltelefoner och mobila spelenheter med kommunikationsfunktion används i närheten, eller i andra områden där elektromagnetiska vågor sänds ut.
  • När antennen (aerial) som finns inbyggd i din Walkman eller fjärrkontrollen täcks av din hand eller blockeras av människor i situationer som exempelvis ett fullsatt tåg.
 • Eftersom Bluetooth och trådlösa LAN-enheter (IEEE802.11b/g) använder sig av samma frekvens (2,4 GHz), kan signalstörning förekomma som leder till minskad kommunikationshastighet, brus eller oförmåga att ansluta om Bluetooth-kommunikationer används nära en trådlös LAN-enhet. I så fall ska du vidta följande åtgärder.
  • Använd Bluetooth-kommunikationer minst 10 meter bort från den trådlösa LAN-enheten när du ansluter din Walkman och en Bluetooth-enhet.
  • Placera din Walkman och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt.
  • Stäng av den trådlösa LAN-enheten när du använder Bluetooth-kommunikationer inom ungefär 10 meter från en trådlös LAN-enhet.
 • På grund av den trådlösa Bluetooth-teknikens kännetecken blir ljudet som spelas upp på den mottagande Bluetooth-enheten något fördröjt från ljudet i den sändande enheten.
 • Radiovågor som sänds ut från en Bluetooth-enhet kan påverka drift av utrustning såsom elektroniska medicinska enheter. Stäng av din Walkman och andra Bluetooth-enheter på följande platser, eftersom om du inte gör detta kan det leda till en olycka.
  • I sjukhus, nära handikappsplatser på tåg, i flygplan, på platser såsom bensinstationer där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar eller brandlarm
 • Din Walkman har stöd för säkerhetsfunktioner som överensstämmer med Bluetooth-standard för att ge en säker anslutning när Bluetooth-teknik används, men säkerheten kanske inte är tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig när du ansluter via Bluetooth-teknik.
 • Sony har inget som helst ansvar för information som läcker ut på grund av användning av Bluetooth-teknik.
 • Det är inte garanterat att din Walkman kan ansluta med alla Bluetooth-enheter.
  • Bluetooth-enheter som du ansluter till måste överensstämma med Bluetooth-standarden angiven av Bluetooth SIG och vara certifierad.
  • Även om den anslutna enheten överensstämmer med ovan nämnda Bluetooth-standard, kanske vissa enheter inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
 • Beroende på den enhet som ska anslutas, kan Bluetooth-anslutningen ta lite tid att upprätta.