Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Delar och kontroller

I det här avsnittet förklaras knapparnas och uttagens funktion samt andra delar på din Walkman.

 1. Taktil punkt

  Det finns en taktil punkt på den vänstra delen på din Walkman. Använd den för att skilja vänster från höger när du använder den.

 2. Nackband
 3. Öronsnäcka
 4. Hörlursdel
 5. Bluetooth-lampa
 6. (Bluetooth)-knapp

  Håll nedtryckt i 2 sekunder om du vill slå på eller av Bluetooth-funktionen.

  Håll nedtryckt i 7 sekunder samtidigt som Bluetooth-funktionen är avstängd om du vill para ihop med en Bluetooth-enhet.

 7. VOL (volym) + (*1)/− -knappen

  Tryck om du vill justera volymen på musikuppspelningen, ringtonen och samtalsvolymen.

 8. MODE-knappen

  Tryck om du vill växla uppspelningsläge (alla spår/upprepa/blanda).

  Håll nedtryckt i längre än 1 sekund om du vill växla uppspelningsordningen (mapp/spellista/album).

 9. Anslutningar
 10. (Spela upp)-knappen (*1)

  Tryck om du vill starta/pausa uppspelningen eller om du vill ta emot/avsluta ett samtal.

  Håll nedtryckt i 2 sekunder om du vill växla ljudkällan (Walkman/Bluetooth-enhet) eller om du vill avvisa ett inkommande samtal.

  Håll nedtryckt i 15 sekunder om du vill öppna formateringsläget.

 11. RESET-knappen

  Tryck på RESET-knappen med en penna eller ett gem etc. för att återställa din Walkman.

 12. OPR (funktion)-lampa
 13. (Ström)-knapp

  Håll nedtryckt i 3 sekunder om du vill slå på eller av din Walkman.

 14. (Föregående)-knappen

  Tryck för att hoppa till föregående spår.

  Håll nedtryckt längre än 2 sekunder om du vill hoppa till början på föregående mapp.

 15. (Nästa)-knappen

  Tryck för att hoppa till nästa spår.

  Håll nedtryckt längre än 2 sekunder om du vill hoppa till början på nästa mapp.

 16. Inbyggd Bluetooth-antenn

  Täck inte antenndelen med händerna eller med andra föremål när en Bluetooth-anslutning är aktiv. Om du gör det kan anslutningen störas.

 17. N-märkning

  Rör en Bluetooth-enhet med NFC-funktion mot det här märket om du vill ansluta den till din Walkman.

 18. Inbyggd mikrofon

  Täck inte mikrofondelen med händerna eller med andra föremål när du pratar i din Walkman. Om du gör det kan ditt röstljud blockeras.

(*1) Det finns en taktil punkt. Använd den som hjälp när du använder knappar.