Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Hur länge räcker batteriet normalt?

  • Mer information om batteritiden finns i ”Batteritid”.