Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Datorn identifierar inte din Walkman.

  • Ladda batteriet om den återstående batteriladdningen är låg eller otillräcklig.
  • När du använder din Walkman för första gången, eller om du inte har använt din Walkman under en längre tid, kan det ta några minuter innan datorn identifierar den. Kontrollera att datorn identifierar din Walkman efter att den har varit ansluten till datorn i cirka 10 minuter.
  • Kontrollera att USB-anslutningen till datorn är korrekt.
  • Använd medföljande USB-kabel.
  • Din Walkman kanske inte identifieras om den är ansluten via en USB-hubb. Anslut din Walkman direkt till USB-anslutningen på din dator.
  • Om de ovan angivna tillvägagångssätten inte löser problemet trycker du på RESET-knappen med exempelvis en penna eller ett gem för att återställa din Walkman och prova sedan USB-anslutningen igen.