Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Återställa din Walkman

Försök med att återställa din Walkman om den inte fungerar som den ska. Innan du återställer din Walkman ska du koppla från din Walkman från datorn och kontrollera att inget innehåll, t.ex. musik, spelas upp. Annars kan överförda data skadas.

  1. Tryck på knappen () på höger () sida på din Walkman med exempelvis en penna eller ett gem för att återställa din Walkman.
    Din Walkman stängs av.
  2. Slå på din Walkman.

OBS!

  • Inga data tas bort och inga inställningar ändras när du återställer din Walkman.