Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Din Walkman fungerar inte eller strömmen slås inte på.

  • Om du överför mycket innehåll, t.ex. musik, till din Walkman på en gång tar det tid att skapa databasen i din Walkman. Därför tar det längre än 1 minut innan din Walkman blir användbar igen efter att du har kopplat bort din Walkman från datorn. Under den här tiden hörs kontinuerliga ljudsignaler. Vänta tills ljudsignalen tystnar innan du använder din Walkman.
  • Om det finns kondens i din Walkman ska du vänta några timmar så att din Walkman torkar.
  • Om den återstående batteriladdningen är låg eller otillräcklig ska du ladda batteriet.
  • Du kan inte använda din Walkman när den är ansluten till en dator. Koppla bort din Walkman från datorn.
  • Om din Walkman fortfarande inte fungerar efter att du har laddat batteriet trycker du på RESET-knappen med exempelvis en penna eller ett gem för att återställa din Walkman.