Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Om din Walkman inte fungerar som förväntat kan du försöka lösa problemet med följande steg.

Innan du återställer din Walkman ska du koppla från din Walkman från datorn och kontrollera att inget innehåll, t.ex. musik, spelas upp. Annars kan överförda data skadas. Därefter kan du återställa din Walkman säkert.

 1. Läs mer om ämnet i ”Frågor och svar”.
 2. Anslut din Walkman till en dator för att ladda batteriet.

  Du kan eventuellt lösa vissa problem genom att ladda batteriet.

 3. Tryck på knappen () på höger () sida på din Walkman med en penna eller ett gem etc. för att återställa din Walkman.
  Slå på din Walkman när den har återställts.
 4. Läs informationen om problemet i hjälpen till programvaran vid problem.
 5. Sök information om problemet på en av supportwebbplatserna.
 6. Om de ovan angivna tillvägagångssätten inte löser problemet ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

 • Vid en återställning kommer inga data att tas bort och inga inställningar att ändras.