Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Din Walkman fungerar inte som den ska.

  • Din Walkman fungerar eventuellt inte som den ska om USB-enheten (t.ex. dator) till vilken den är ansluten slås på eller av utan att din Walkman kopplas bort.

    Återställ din Walkman genom att trycka på RESET-knappen med en penna eller ett gem osv.