Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Du vill säkerhetskopiera innehåll så som musik som finns lagrad på din Walkman.

  • Anslut till en dator och kopiera filerna till datorn.
  • Om du redan har raderat innehåll som överförts till din Walkman från Media Go överför innehållet från din Walkman to Media Go igen.