Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Endast en mindre mängd innehåll av exempelvis musik kan överföras till din Walkman.

  • Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på din Walkman. Radera allt onödigt innehåll för att öka det lediga utrymmet.
  • Om innehåll som inte kan spelas upp på din Walkman lagras på din Walkman finns det mindre plats för annat innehåll. Överför det innehåll som du inte ska spela upp på din Walkman tillbaka till datorn för att öka det tillgängliga utrymmet.