Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Du kan inte ladda din Walkman.

  • Ladda batteriet inom ett omgivningstemperaturintervall på mellan 5 °C och 35 °C.

  • Du måste slå på datorn för att kunna ladda din Walkman. Kontrollera om datorn är i standbyläge eller viloläge.

  • Kontrollera USB-anslutningen till datorn.

  • Det kan vara dålig elektrisk kontakt i anslutaren. Koppla ur din Walkman och koppla sedan i den igen.

  • Använd medföljande USB-kabel.

  • Det går kanske inte att ansluta din Walkman korrekt till en dator med en USB-hubb. Anslut din Walkman direkt till en USB-anslutning på din dator.

  • Kontrollera om operativsystemet och operativsystemversionen som är installerad på datorn är kompatibla med din Walkman.

  • Batteriet kan ha försämrats om du inte har använt din Walkman på över ett år. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

  • Om åtgärderna ovan inte löser problemet, använd en penna eller ett gem osv. och tryck på RESET-knappen och återställ din Walkman och anslut sedan igen med USB.