Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Din Walkman identifieras inte av Media Go.

  • Din Walkman identifieras eventuellt inte av datorn. Koppla bort din Walkman från datorn och återanslut den.
  • Programvaran kan ha felinstallerats. Använd installeraren för att installera om programvaran. Importerade data förblir orörda.

  • Om åtgärderna ovan inte löser problemet ska du använda en penna, ett gem eller liknande för att trycka på RESET-knappen och återställa din Walkman och sedan ansluta igen via USB.