Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Du kan inte installera programvara på din dator.

  • Du kan även skaffa Media Go genom att hämta det via internet. Om du inte hittar filen ”MediaGo_WM(.exe)” eller om installationen inte startar trots att du har dubbelklickat på filen ska du hämta Media Go från följande webbplats och installera det genom att följa anvisningarna på skärmen. http://mediago.sony.com/sve/
  • Om andra program körs kan de störa installationen. Se till att avsluta alla andra program innan du installerar den här programvaran. Se särskilt till att du inte är ansluten till internet och att du avslutar säkerhetsprogram eftersom det kan belasta datorn kraftigt.
  • Det kanske inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Kontrollera mängden ledigt utrymme som krävs på hårddisken för att installera programvaran och ta sedan bort alla onödiga filer.
  • Du kanske inte kan installera programvaran med en Windows-dator om ditt konto inte har administratörsrättigheter eller om du inte har loggat in som datoradministratör. Logga in med ett konto som har administratörsrättigheter eller logga in som datoradministratör. Om tecken med två bytes används i användarnamnet ska du skapa ett nytt konto med tecken som endast har en byte i användarnamnet.
  • Med en Windows-dator kan en meddelanderuta döljas av installationsskärmen, vilket gör att installationsprocessen verkar ha stoppat. Håll ”Alt”-tangenten nedtryckt samtidigt som du trycker på ”Tabb”-tangenten flera gånger. När dialogrutan visas följder du instruktionerna i dialogrutan.