Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Volymen kan inte ökas, eller volymen förblir låg när uppspelningsvolymen är uppskruvad.

  • Om AVLS (Volume Limit)-funktionen är aktiverad ska du inaktivera den.
  • Om volymnivån inte kan justeras på din Walkman när du lyssnar på musik på en smarttelefon ska du öka volymen på smarttelefonen.