Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Radera innehåll från din Walkman med Finder

Radera innehåll lagrad på din Walkman med hjälp av Mac Finder.

  1. Anslut din Walkman via USB till en dator som körs.
  2. Öppna en mapp under ”WALKMAN” från sidomenyn av Finder.
  3. Öppna mappen som innehåller filen/filerna du vill radera.

    För att radera en musikfil eller en mapp som innehåller musik: ”MUSIC”-mappen

  4. Välj det innehåll du vill radera.
  5. Radera innehållet.

OBS!

  • Ändra inte mappnamn och ta inte bort mappen ”MUSIC”.