Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Använda fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen (medföljer) gör att du kan styra din Walkman trådlöst. Fjärrkontrollen och din Walkman paras ihop redan på fabriken, så allt du behöver göra för att använda dem är att slå på dem.

Strömmen till din Walkman måste slås på innan du utför procedurerna nedan.

 1. Placera fjärrkontrollen på fingret.

  Om bandet inte passar fingrets storlek ska du ta bort fjärrkontrollen, justera bandet och sedan sätta dit den igen.
 2. Kontrollera att din Walkman är på.
 3. Slå på fjärrkontrollen.

  Håll knappen () intryckt i mer än 2 sekunder. När fjärrkontrollen slås på börjar lampan () blinka. Din Walkman och fjärrkontrollen sammankopplas automatiskt och lampan () släcks.

  Hoppa över det här steget om lampan () tänds när du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen är redan på.

 4. Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen för att styra din Walkman.

Tips

 • Fjärrkontrollen stängs av automatiskt när din Walkman stängs av.
 • Fjärrkontrollen stängs av automatiskt om du inte använder den under mer än 2 timmar.
 • Om den återstående batteristyrkan är låg ändrar lampan () färg till röd.
 • Du kan inte stänga av din Walkman med fjärrkontrollen.
 • Om du vill radera hopparningsinformationen håller du knapparna ( och ) intryckta i cirka 10 sekunder.
 • Om fjärrkontrollen inte har någon hopparningsinformation försätts den automatiskt i hopparningsläget när den slås på.