Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Fjärrkontrollens delar och kontroller

I det här avsnittet förklaras knapparnas funktion och andra delar på fjärrkontrollen (medföljer).

 1. VOL (volym) +/−-knappen

  Tryck om du vill justera volymen på musikuppspelningen, ringtonen och samtalsvolymen.

 2. //-knappen (*1)

  Tryck om du vill starta/pausa uppspelningen eller om du vill ta emot/avsluta ett samtal.

  Håll nedtryckt i 2 sekunder om du vill slå på fjärrkontrollen eller om du vill avvisa ett inkommande samtal.

 3. Lampa (blå/röd)
 4. (Föregående)-knappen

  Tryck för att hoppa till föregående spår.

  Håll nedtryckt längre än 2 sekunder om du vill hoppa till början på föregående mapp.

 5. (Nästa)-knappen

  Tryck för att hoppa till nästa spår.

  Håll nedtryckt längre än 2 sekunder om du vill hoppa till början på nästa mapp.

 6. Antennen (aerial)

  Antennen är inbyggd. Täck inte antenndelen med dina händer eller med andra föremål när du använder fjärrkontrollen. Om du gör det kan anslutningen störas.

 7. Band
 8. Bandögla

När du trycker på valfri knapp tänds lampan. Om den inte tänds är batteriet urladdat eller så är fjärrkontrollen avstängd.

(*1) Det finns en taktil punkt. Använd den som hjälp när du använder knappar.