Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Använda ”Sound Mix

När din Walkman är i Walkman Mode kan du med ”Sound Mix” lyssna på ljud från program på smarttelefonen och din Walkman samtidigt.

  1. Håll knappen () på höger () sida på din Walkman och knappen () på vänster () sida på dinWalkman intryckta tills röstvägledningen ”Mix On” hörs.
    Avsluta ”Sound Mix” genom att hålla knapparna () och () intryckta igen tills röstvägledningen ”Mix Off” hörs.

Tips

  • Du kan även ändra ”Sound Mix”-inställning med SongPal. Mer information om hur du använder SongPal finns i hjälpen för SongPal.