Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Ta emot/avsluta ett samtal

Du kan ta emot och avsluta ett samtal till din smarttelefon som är ansluten till din Walkman via en aktiv Bluetooth-anslutning.

  1. Tryck på knappen () på höger () sida på din Walkman om du vill ta emot ett samtal.
  2. Tryck på knappen () om du vill avsluta samtalet.

Tips

  • Om du vill avvisa ett inkommande samtal håller du knappen () intryckt i 2 sekunder när du får ett samtal.
  • Om du tar emot ett samtal under tiden som du spelar upp musik pausas uppspelningen. Uppspelningen återupptas när du avslutar samtalet.

OBS!

  • Täck inte mikrofondelen () på höger () sida på din Walkman med händerna eller med andra föremål när du pratar i din Walkman.