Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Volym för samtal på smarttelefoner

Volymen för musik och volymen för samtal är oberoende av varandra. Du kan justera volymen för samtal under ett inkommande samtal eller medan du pratar i telefon. När du lägger på återgår volymen till den nivå som den tidigare var inställd på för musik.

Volymen för samtal hålls också på en lämplig nivå om AVLS är på.