Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Om ”NFC enkel anslutning”

”NFC enkel anslutning”-appen låter din smarttelefon enkelt ansluta till NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony. För mer information om funktionerna sök efter ”NFC enkel anslutning” och hämta den kostnadsfria appen. Appen är inte tillgänglig i vissa länder och/eller regioner.