Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Installera ”NFC enkel anslutning”-appen på en Android-smarttelefon

Hämta och installera ”NFC enkel anslutning”-appen på din Android-smarttelefon.

  1. Sök efter ”NFC enkel anslutning” i Google Play™ Store.

    Appen är inte hämtningsbar i vissa länder och/eller regioner.

  2. Installera ”NFC enkel anslutning”-appen på smarttelefonen med följande instruktioner på skärmen.
  3. Starta ”NFC enkel anslutning”-appen på smarttelefonen.
    Säkerställ att app-skärmen visas.