Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Koppla bort med en smarttelefon via NFC-funktionen

Koppla bort anslutningen mellan din Walkman och smarttelefonen med One-touch.

  1. Stänga av NFC-funktionen med din smarttelefon.
  2. Nudda din smarttelefon () vid märket på höger () sida av din Walkman (). Fortsätt att hålla enheterna tillsammans tills meddelanden visas på smarttelefonens skärm.
    När anslutningen har kopplats från hörs en ljudsignal och lampan () på vänster () sida på din Walkman blinkar. Din Walkman försätts i anslutningsstandbyläge.

Tips

  • Om din smarttelefon är i ett fodral kan anslutningen inte avbrytas med One-touch. Avlägsna fodralet.