Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Ansluta med en smarttelefon med NFC-funktionen

Håll bara din NFC-kompatibla smarttelefon mot din Walkman för att slå på strömmen automatiskt på din Walkman, para ihop din Walkman och smarttelefonen och upprätta en Bluetooth-anslutning.

 1. Se till att din smarttelefon har NFC-funktionen.
 2. Aktivera NFC-funktionen på din smarttelefon.
 3. Håll märket på din smarttelefon () mot märket på höger () sida på din Walkman ().
  Lås upp skärmen på smarttelefonen innan. Fortsätt att hålla smarttelefonen mot märket på din Walkman () tills smarttelefonen svarar.
 4. Tryck på bekräftelseskärmen på din smarttelefon.

  Fortsätt att hålla din smarttelefon mot din Walkman tills anslutningen har upprättats.

  Din smarttelefon och din Walkman paras ihop och ansluts med varandra. När anslutningen är upprättad blinkar lampan () på vänster () sida på din Walkman två gånger var 5:e sekund.

Tips

 • Om din smarttelefon ligger i ett hölje upprättas eventuellt inte anslutningen med en tryckning. Ta bort höljet.
 • Om du har installerat programmet ”NFC enkel anslutning” på din smarttelefon ska du se till att programskärmen visas på smarttelefonen.
 • De åtgärder på smarttelefonen som nämns ovan är exempel. Se smarttelefonens användarinstruktioner för mer information.
 • Proceduren att trycka på bekräftelseskärmen på din smarttelefon behövs bara den första gången du upprättar en anslutning med ett tryck.

OBS!

 • Om du håller din smarttelefon mot märket på din Walkman () när du använder fjärrkontrollen (medföljer) kan fjärrkontrollen stängas av. I så fall ska du slå på fjärrkontrollen igen.