Digital Media PlayerNW-ZX2

Uw Walkman wordt niet herkend door Media Go.

  • Uw Walkman wordt mogelijk niet herkend door de computer. Koppel de Walkman los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
  • Het is mogelijk dat de software niet juist is ge├»nstalleerd. Gebruik het installatieprogramma om de software opnieuw te installeren. De ge├»mporteerde gegevens blijven behouden.

  • De USB-verbinding is mogelijk uitgeschakeld. Sleep de statusbalk omlaag, tik op [Turn on USB storage] in het deelvenster met medlingen en tik op [Turn on USB storage] - [OK].
  • [USB storage settings] is mogelijk ingesteld op [SD card] en een microSD-kaart (niet bijgeleverd) is mogelijk niet geplaatst. Plaats een microSD-kaart.
  • Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande oplossingen, houdt u de toets ongeveer 8 seconden ingedrukt om uw Walkman opnieuw in te stellen en maakt u opnieuw verbinding via USB.