Digital Media PlayerNW-ZX2

Uw Walkman herkent een ingevoerde microSD-kaart niet.

  • De microSD-kaart (niet bijgeleverd) is niet juist ingevoerd. Verwijder demicroSD-kaart en voer deze opnieuw in.
  • De contactpunten van de microSD-kaart zijn niet schoon. Maak de contactpunten van de microSD-kaart schoon met een droge doek of een watje en voer de microSD-kaart opnieuw in.
  • De microSD-kaart is geformatteerd in een niet-ondersteunde indeling. Kopieer alle gegevens op de microSD-kaart naar uw computer en formatteer de microSD-kaart opnieuw met uw Walkman.