Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Záber je rozmazaný.

  • Uistite sa, že je funkcia [SteadyShot] nastavená na [On].
  • Záber bol nasnímaný v tmavom prostredí bez blesku, čo viedlo k chveniu fotoaparátu. Odporúča sa použitie statívu alebo blesku. [Hand-held Twilight] a [Anti Motion Blur] v [Scene Selection] sú tiež účinné pri znížení rozmazania.