Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Scene Selection

Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami podľa snímanej scény.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na SCN (Scene Selection).
 2. Otočením ovládacieho voliča zvoľte požadované nastavenie.
  • Keď je [Mode Dial Guide] nastavený na [On], môžete zvoliť požadované nastavenia po zmene polohy otočného prepínača režimov.

Podrobnosti položky ponuky

Portrait:
Rozmaže sa pozadie a zaostrí sa snímaný objekt. Jemne sa zvýraznia odtiene pokožky.

Sports Action:
Nasníma sa pohybujúci sa objekt s vysokou rýchlosťou uzávierky, takže nasnímaný objekt vyzerá, ako keby bol nehybný. Výrobok bude nepretržite snímať zábery počas stlačeného tlačidla spúšte.

Macro:
Nasnímajú sa zábery objektov zblízka, ako sú napríklad kvety, hmyz, jedlo alebo malé predmety.

Landscape:
Nasníma sa celá scenéria ostro a so sviežimi farbami.

Sunset:
Nádherne sa nasníma červená farba západu slnka.

Night Scene:
Nasnímajú sa nočné scény bez straty nočnej atmosféry.

Hand-held Twilight:
Nasnímajú sa nočné scény s menším šumom a rozmazaním aj bez použitia statívu. Nasníma sa séria záberov, pričom sa použije spracovanie záberov na redukciu rozmazania objektu, chvenia fotoaparátu a šumu.

Night Portrait:
Nasnímajú sa portréty v nočnej scéne pomocou blesku.

Anti Motion Blur:
Umožňuje snímať zábery v interiéri bez použitia blesku, pričom sa redukuje rozmazanie objektu. Produkt nasníma sériu záberov a skombinuje ich tak, aby sa vytvoril záber, pričom sa redukuje rozmazanie objektu a šum.

Poznámka

 • Pri nasledujúcich nastaveniach bude rýchlosť uzávierky nižšia, preto sa odporúča použitie statívu, aby nedošlo k rozmazaniu záberov:
  • [Night Scene]
  • [Night Portrait]
 • V režime [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur] uzávierka klikne 4-krát a záber sa nasníma.
 • Ak zvolíte [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur] s [RAW] alebo [RAW & JPEG], kvalita obrazu sa dočasne zmení na [Fine].
 • Redukcia rozmazania je menej účinná aj v [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur] pri snímaní nasledujúcich objektov:
  • Objekty s nepravidelným pohybom.
  • Objekty, ktoré sú príliš blízko výrobku.
  • Objekty so spojitým podobným vzorom, ako sú obloha, pláž alebo trávnik.
  • Objekty s neustálou zmenou, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
 • V prípade [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur] sa môže vyskytnúť blokový šum pri použití zdroja svetla, ktorý bliká, ako je napríklad žiarivkové osvetlenie.
 • Minimálna vzdialenosť od snímaného objektu sa nezmení, aj keď zvolíte [Macro]. Minimálny rozsah zaostrenia je uvedený ako minimálna vzdialenosť objektívu pripojeného k tomuto výrobku.

Rada

 • Ak chcete zmeniť scénu, otočte ovládací volič v prostredí snímania a zvoľte novú scénu.