Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Deactivate Monitor

Keď stlačíte tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Deactivate Monitor], farba monitora sa zmení na čiernu, pričom sa zobrazenie displeja uzamkne na [No Disp. Info.].

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → nastavte funkciu [Deactivate Monitor] požadovanému tlačidlu.
  2. Stlačte tlačidlo, ktorému bola priradená funkcia [Deactivate Monitor].

Poznámka

  • Aj keď vykonáte [Deactivate Monitor], podsvietenie monitora zostane zapnuté. Ak chcete vypnúť podsvietenie, prepnite režim monitora na režim hľadáčika pomocou funkcie [FINDER/MONITOR].