Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Eye AF

Počas podržania stlačeného tlačidla bude fotoaparát zaostrovať na oči objektu.

 1. MENU → (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → priraďte funkciu [Eye AF] požadovanému tlačidlu.
 2. Namierte fotoaparát na tvár osoby a stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [Eye AF].
 3. Počas stlačenia daného tlačidla stlačte tlačidlo spúšte.

Rada

 • Keď fotoaparát zaostrí na oči, na očiach sa zobrazí detekčný rámček. Ak sa režim zaostrovania nastaví na [Single-shot AF], po určitom čase rámček zmizne.

Poznámka

 • V závislosti od okolností nemusí byť fotoaparát schopný zaostriť na oči. V takýchto prípadoch fotoaparát rozpozná tvár a zaostrí na ňu.
 • Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať tvár osoby, nie je možné použiť [Eye AF].
 • V závislosti od okolností nebude možné použiť [Eye AF], ako napríklad vtedy, keď je [Focus Mode] nastavený na [Manual Focus], atď.
 • [Eye AF] nemusí fungovať v nasledujúcich situáciách:
  • Keď osoba má slnečné okuliare.
  • Keď ofina zakrýva oči osoby.
  • Za podmienok slabého osvetlenia alebo protisvetla.
  • Keď sú oči zatvorené.
  • Keď je daná osoba v tieni.
  • Keď nie je snímaná osoba zaostrená.
  • Keď sa snímaná osoba príliš pohybuje.
 • Ak sa snímaná osoba príliš pohybuje, detekčný rámček sa nemusí na jej očiach zobraziť správne.