Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Výstražné hlásenia

Set Area/Date/Time.

 • Nastavte oblasť, dátum a čas. Ak sa výrobok dlho nepoužíval, nabite vnútornú nabíjateľnú záložnú batériu.

Unable to use memory card. Format?

 • Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a formát súborov bol upravený. Zvoľte [Enter] a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete znova používať, avšak všetky predchádzajúce údaje na pamäťovej karte sú vymazané. Formátovanie môže istý čas trvať. Ak sa hlásenie aj naďalej zobrazuje, vymeňte pamäťovú kartu.

Memory Card Error

 • Vložená je nekompatibilná pamäťová karta.
 • Formátovanie zlyhalo. Znova naformátujte pamäťovú kartu.

Unable to read memory card. Reinsert memory card.

 • Vložená je nekompatibilná pamäťová karta.
 • Pamäťová karta je poškodená.
 • Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.

Memory card locked.

 • Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu alebo prepínačom ochrany proti vymazaniu a tento prepínač je nastavený do polohy LOCK. Prepnite tento prepínač do polohy záznamu.

Cannot open the shutter since the memory card is not inserted.

 • Nie je vložená žiadna pamäťová karta.
 • Ak chcete spustiť uzávierku bez vloženia pamäťovej karty do fotoaparátu, nastavte [Release w/o Card] na [Enable]. V tomto prípade sa zábery neuložia.

This memory card may not be capable of recording and playing normally.

 • Vložená je nekompatibilná pamäťová karta.

Processing...

 • Pri vykonávaní redukcie šumu dochádza k procesu redukcie. Počas procesu redukcie sa nedá vykonávať žiadne ďalšie snímanie.

Unable to display.

 • Zábery nasnímané inými výrobkami ani zábery upravené v počítači sa nemusia zobraziť.
 • Spracovanie v počítači, ako je vymazanie obrazových súborov, môže spôsobiť nezrovnalosti v obrazových databázových súboroch. Opravte obrazové databázové súbory.

Unable to print.

 • Pokúsili ste sa označiť zábery vo formáte RAW značkou DPOF.

Internal temp. high. Allow it to cool.

 • Teplota výrobku sa zvýšila, pretože ste nepretržite snímali. Vypnite napájanie. Nechajte výrobok vychladnúť a počkajte, kým nebude výrobok znova pripravený na snímanie.

 • Dlhodobo ste snímali zábery, teplota výrobku sa zvýšila. Prestaňte snímať zábery dovtedy, kým výrobok nevychladne.

Recording is unavailable in this movie format.

 • Nastavte [File Format] na [MP4].

 • Počet záberov prekročil množstvo, pre ktoré je výrobok schopný vykonávať správu dátumov v databázovom súbore.

 • Nie je možná registrácia do databázového súboru. Preneste všetky zábery do počítača a obnovte pamäťovú kartu.

Image DataBase File error

 • Niečo nie je v poriadku v obrazovom databázovom súbore. Zvoľte [Setup][Recover Image DB].

System Error
Camera Error. Turn power off then on.

 • Vyberte a potom znova vložte akumulátor. Ak sa toto hlásenie objavuje často, obráťte sa na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.

 • Zábery nasnímané inými výrobkami sa nemusia dať zväčšiť alebo otočiť.

Cannot create more folders.

 • Prvé tri číslice priečinka na pamäťovej karte sú „999“. V tomto fotoaparáte už nie je možné vytvárať ďalšie priečinky.