Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

SSID/PW Reset

Tento výrobok zdieľa informácie o pripojení pre [Send to Smartphone] a [Smart Remote Embedded] so zariadením, ktoré má povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré má povolenie na pripojenie, znova nastavte informácie o pripojení.

  1. MENU(Wireless) → [SSID/PW Reset] [OK].

Poznámka

  • Ak pripojíte tento výrobok k smartfónu po resetovaní informácií o pripojení, smartfón bude potrebné znova zaregistrovať.