Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Edit Device Name

Môžete zmeniť názov zariadenia pod Wi-Fi Direct.

  1. MENU(Wireless) → [Edit Device Name].
  2. Zvoľte okienko na zadávanie znakov, potom zadajte názov zariadenia → [OK].