Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Pripojenie tohto výrobku k počítaču

  1. Vložte dostatočne nabitý akumulátor do výrobku, alebo výrobok pripojte k elektrickej zásuvke pomocou sieťového adaptéra AC-PW20 (predáva sa osobitne).
  2. Zapnite výrobok a počítač.
  3. Skontrolujte v (Setup), že [USB Connection] je nastavené na [Mass Storage].
  4. Pripojte tento výrobok a počítač pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) (A) .

    • Ak pripojíte výrobok k počítaču pomocou mikro USB kábla, keď je [USB Power Supply] nastavené na [On], napájanie sa bude privádzať z počítača. (Východiskové nastavenie: [On])