Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zmena spôsobu zaostrovania pomocou otočného prepínača režimov zaostrovania

Môžete zvoliť spôsob zaostrovania vhodný pre pohyb snímaného objektu.

  1. Otočením otočného prepínača režimov zaostrovania (A) zvoľte požadovaný spôsob zaostrovania.

Podrobnosti o režime zaostrovania

S (Single-shot AF):
Fotoaparát zaostrí a zaostrenie sa uzamkne, keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Tento režim použite v prípade, že je snímaný objekt nehybný.

C (Continuous AF):
Fotoaparát nepretržite zaostruje počas stlačeného tlačidla spúšte do polovice. Tento režim použite v prípade, že sa snímaný objekt pohybuje.

DMF (DMF):
Po automatickom zaostrení vykonajte jemné doostrenie manuálne (priame manuálne zaostrovanie).

MF (Manual Focus):
Zaostrenie sa nastaví manuálne.

Poznámka

  • Ak je snímaný objekt príliš blízko, na zábere sa môžu zobraziť akýkoľvek prach alebo otlačky prstov. Objektív poutierajte mäkkou handričkou, atď.
  • Po zmene spôsobu zaostrovania sa nastavená vzdialenosť zaostrenia vymaže.
  • Keď je [Focus Mode] nastavený na [Continuous AF], po dosiahnutí zaostrenia sa zvuková signalizácia neozve.

Rada

  • Ak nie je možné dosiahnuť zaostrenie požadovaného objektu pomocou automatického zaostrovania, zvoľte MF alebo DMF a potom snímajte znova.