Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Superior Auto

Fotoaparát sníma s funkciou automatického rozpoznania scény. Tento režim umožňuje snímanie jasných záberov tmavých scén alebo scén s protisvetlom.

Ak je to pri slabo osvetlených scénach alebo scénach v protisvetle potrebné, fotoaparát môže nasnímať viacero záberov a vytvoriť kompozitný záber, atď., aby sa nasnímali zábery vyššej kvality ako v inteligentnom automatickom režime.
 1. Nastavte otočný prepínač režimov na (Auto Mode).
 2. MENU (Camera Settings) → [Auto Mode][Superior Auto].
  • Keď je [Mode Dial Guide] nastavený na [On], môžete zvoliť požadované nastavenia po zmene polohy otočného prepínača režimov.
 3. Fotoaparát namierte na snímaný objekt.
  Keď fotoaparát rozpozná scénu, na displeji sa zobrazí ikona rozpoznania scény. Ak je to potrebné, môže sa zobraziť (ikona prekrývania).

 4. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Poznámka

 • Keď sa výrobok používa na vytváranie kompozitných záberov, proces snímania trvá dlhšie ako zvyčajne.
 • Výrobok nerozpozná scénu, keď používate funkcie zoomu iné ako optický zoom.
 • Výrobok nemusí správne rozpoznať scénu za niektorých podmienok snímania.
 • Keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG], výrobok nedokáže vytvoriť kompozitný záber.