Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Výhody automatického snímania

Tento fotoaparát je vybavený nasledujúcimi troma automatickými režimami snímania: [Intelligent Auto], [Superior Auto] a [Program Auto].

(Intelligent Auto):
Umožňuje snímanie s automatickým rozpoznaním scény.

(Superior Auto):
Umožňuje snímanie s automatickým rozpoznaním scény. Tento režim umožňuje snímanie jasných záberov tmavých scén alebo scén s protisvetlom.

P (Program Auto):
Umožňuje upraviť rôzne nastavenia snímania, ako sú vyváženie bielej farby alebo hodnota citlivosti ISO, atď.

  • Fotoaparát automaticky nastaví hodnotu clony a rýchlosť uzávierky.

Rada

  • V režime [Superior Auto] a keď sa zobrazuje (ikona prekrývania), dbajte na to, aby sa fotoaparát nehýbal pred nasnímaním viacerých záberov.
  • V režime [Program Auto] je možné zmeniť kombináciu rýchlosti uzávierky a hodnoty clony pri súčasnom zachovaní správnej expozície otočením ovládacieho voliča. Táto funkcia sa nazýva „Posuv programu“ (P*).

Poznámka

  • V režime [Superior Auto] trvá proces snímania dlhšie, keďže výrobok vytvára kompozitný záber. V tomto prípade sa zobrazí (ikona prekrývania) a niekoľkokrát sa ozve zvuk uzávierky, ale nasníma sa len jeden záber.
  • V režimoch [Intelligent Auto] a [Superior Auto] sa väčšina funkcií nastaví automaticky, pričom nie je možné upraviť tieto nastavenia podľa vlastného uváženia.