Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Peaking Level

Zvýrazní sa obrys rozsahov zaostrenia pomocou špecifickej farby pri snímaní v režime manuálneho zaostrovania alebo v režime priameho manuálneho zaostrovania. Táto funkcia umožňuje ľahko skontrolovať zaostrenie.Toto nastavenie sa vzťahuje na statické zábery aj videozáznamy.

  1. MENU (Custom Settings)[Peaking Level] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

High:
Úroveň zvýraznenia obrysov sa nastaví na vysokú.
Mid:
Úroveň zvýraznenia obrysov sa nastaví na strednú.
Low:
Úroveň zvýraznenia obrysov sa nastaví na nízku.
Off:
Funkcia zvýraznenia obrysov sa nepoužije.

Poznámka

  • Keďže výrobok určil, že sú ostré oblasti zaostrené, účinok zvýraznenia obrysov sa bude líšiť, a to v závislosti od daného objektu a podmienok snímania.
  • Obrys rozsahov zaostrenia sa nezvýrazní, keď je výrobok pripojený pomocou kábla HDMI.