Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Peaking Color

Nastaví sa farba, ktorá sa použije pre funkciu zvýraznenia obrysov pri snímaní v režime manuálneho zaostrovania alebo v režime priameho manuálneho zaostrovania.Toto nastavenie sa vzťahuje na statické zábery aj videozáznamy.

  1. MENU (Custom Settings) → [Peaking Color] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Red:
Obrysy sa zvýraznia červenou farbou.

Yellow:
Obrysy sa zvýraznia žltou farbou.

White:
Obrysy sa zvýraznia bielou farbou.