Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Funkcia zoomu dostupné s týmto výrobkom

Funkcia zoomu tohto výrobku poskytuje zoom s vyššou mierou zväčšenia kombináciou rôznych funkcií zoomu. Ikona zobrazená na displeji sa mení podľa zvolenej funkcie zoomu.

 1. Rozsah optického zoomu
  Zábery sa zväčšia v rámci rozsahu optického zoomu tohto výrobku.

 2. Rozsah inteligentného zoomu ()
  Priblíženie záberov bez spôsobenia zhoršenia pôvodnej kvality čiastočným orezaním záberu (len vtedy, keď je veľkosť záberu [M], [S] alebo [VGA]).

 3. Rozsah funkcie Clear Image Zoom ()
  Priblíženie záberov pomocou ich spracovania s menším zhoršením kvality. Najprv nastavte [Zoom Setting] na [On:ClearImage Zoom] alebo [On:Digital Zoom].

 4. Rozsah digitálneho zoomu ()
  Zväčšiť zábery je možné pomocou spracovania obrazu. Keď zvolíte [On:Digital Zoom] pre [Zoom Setting], môžete použiť túto funkciu zoomu.

Poznámka

 • Východiskové nastavenie pre [Zoom Setting] je [Optical zoom only].
 • Východiskové nastavenie pre [Image Size] je [L]. Ak chcete použiť funkciu inteligentného zoomu, zmeňte [Image Size] na [M], [S] alebo [VGA].
 • Funkcie zoomu iné ako optický zoom nie sú dostupné pri snímaní v nasledujúcich situáciách:
  • [Quality] je nastavené na [RAW] alebo [RAW & JPEG].
  • [Record Setting] je nastavené na [120p]/[100p].
  • Otočný prepínač režimov je nastavený na (High Frame Rate).
 • Funkcia inteligentného zoomu sa nedá použiť pri videozáznamoch.
 • Použitie zoomu nie je dostupné, keď je displej nastavený na snímanie HFR (Vysoká snímková frekvencia).
 • Keď použijete inú funkciu zoomu ako optický zoom, [Metering Mode] je pevne nastavený na [Multi].
 • Pri použití inej funkcie zoomu ako optický zoom nebudú nasledujúce funkcie dostupné.
  • [Smile/Face Detect.]
  • Funkcia uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu (Lock-on AF)
  • [Auto Obj. Framing]