Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zoom

Zväčšite zábery pomocou ovládača W/T (zoom) pri snímaní.

  1. Zväčšite zábery pomocou ovládača W/T (zoom) pri snímaní.
    • Posunutím ovládača W/T (zoom) do polohy T záber priblížite a do polohy W záber oddialite.

Rada

  • Keď zvolíte inú možnosť ako [Optical zoom only] pre [Zoom Setting], môžete prekročiť rozsah optického zoomu na priblíženie záberov.
  • Keď je funkcia [Focus Mode] nastavená na [Single-shot AF] alebo [Continuous AF], zábery je možné priblížiť otočením krúžku manuálneho ovládania.